fbpx

Prawo zamówień publicznych

420,00 

Szkolenie ma na celu zapoznanie z podstawowymi zasadami :udzielania zamówień publicznych oraz stosowania trybów ujętych w ustawie- Prawo zamówień publicznych. Ponadto przybliżenie statusu podmiotów biorących udział w procedurach przewidzianych w ustawie , odpowiedzialności z tytułu naruszenia regulacji ustawowej oraz stosowania środków ochrony prawnej.