fbpx

Kryminologia

420,00 

Zapoznanie z podstawowymi teoriami kryminologicznymi wyjaśniającymi etiologię przestępczości, strukturą i dynamiką przestępczości we współczesnej Polsce oraz historycznie – w kontekście zmian społecznych. Omówienie statystyk kryminalnych i zapoznanie uczestników z metodami szacowania ciemnej liczby przestępstw. Zapoznanie z funkcjonowaniem organów formalnej kontroli społecznej i prowadzoną przez nie polityką kryminalną.

dr Paulina Wiktorska

13 godzin wykładowych

I. Kryminologia jako dyscyplina naukowa
1. Definicja kryminologii i jej historia jako nauki
2. Interdyscyplinarność kryminologii
3. Podstawowe paradygmaty
II. Kryminologia pozytywistyczna
1. Podstawowe założenia
2. Teorie kierunku biopsychologicznego
3. Teorie kierunku socjologicznego
III. Kryminologia antynaturalistyczna
1. Teoria naznaczenia społecznego
2. Problematyka konfliktu na gruncie kryminologii antynaturalistycznej
3. Niels Christie i nurt abolicjonistyczny
4. Fenomenologia
IV. Kryminologia neoklasyczna
1. Geneza nurtu neoklasycznego
2. Koncepcje oparte o zasadę sprawiedliwej odpłaty
3. Teorie ekonomiczne
4. perspektywa działań rutynowych
V. Przestępczość ujawniona
1. Statystyki kryminalne
2. Interpretacja statystyk kryminalnych i ich wartość poznawcza
3. Rozmiary i dynamika przestępczości w Polsce
VI. Przestępczość nieujawniona
1. Przyczyny występowania ciemnej liczby przestępstw
2. Metody szacowania przestępczości nieujawnionej
VII. Przestępczość w kontekście zmian społecznych
VIII. Problematyka ofiary przestępstwa w kryminologii
1. Wiktymologia jako samodzielna dyscyplina naukowa
2. Typologie ofiar i ich rola w genezie przestępstwa
3. Pojęcie wiktymizacji pierwotnej i wtórnej
4. Strach przed przestępczością
IX. Środki masowego przekazu a przestępczość
1. Zjawisko prze informowania i niedoinformowania
2. Rola środków masowego przekazu w kształtowaniu postaw społecznych wobec przestępczości
X. Reakcja na przestępczość
1. Trójczłonowy charakter reakcji na przestępczość
2. Pojęcie kryminalizacji i dekryminalizacji
3. Problem polityzacji prawa
4. Organy wymiaru sprawiedliwości i stosowana przez nie polityka karna w kontekście dostępnych środków oddziaływania.
5. Problematyka wykonywania kary pozbawienia wolności w Polsce
XI. Charakterystyka poszczególnych rodzajów przestępstw
1. Przestępczość z użyciem przemocy
2. Przestępczość gospodarcza
3. Przestępczość zorganizowana
3. Przestępczość powrotna
XII. Przestępczość nieletnich
XIII. Metodologia badań w kryminologii
1. Proces badawczy
2. Analiza jakościowa i ilościowa
3. Konstruowanie narzędzi badawczych
4. Błędy w procesie badawczym.

Szkolenie on-line
Materiały dostępne do odsłuchu przez 1 tydzień, od momentu udostępnienia.

Konto dla wpłat:

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
ul. Okopowa 59, 00-001 Warszawa

PL 34 1950 0001 2006 0065 4192 0002
IDEA BANK
SWIFT: IEEAPLPA

PROMOCJE:

10% zniżki dla studentów, absolwentów EWSPA oraz członków Law Center Club i Zrzeszenia Prawników Polskich o/Warszawa 

10% zniżki przy zakupie 2 lub większej ilości szkoleń na całą należną kwotę.  

© 2019 EWSPA ~ Wszystkie Prawa Zastrzeżone ~

Przewiń do góry