fbpx

Kryminologia

420,00 

Zapoznanie z podstawowymi teoriami kryminologicznymi wyjaśniającymi etiologię przestępczości, strukturą i dynamiką przestępczości we współczesnej Polsce oraz historycznie – w kontekście zmian społecznych. Omówienie statystyk kryminalnych i zapoznanie uczestników z metodami szacowania ciemnej liczby przestępstw. Zapoznanie z funkcjonowaniem organów formalnej kontroli społecznej i prowadzoną przez nie polityką kryminalną.