fbpx

Podstawy filozofii: etyka z elementami etyki prawniczej

420,00 

Szkolenie ma na celu ogólne zapoznanie z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi filozofii i etyki jako dyscyplin nauki oraz ich związków z filozofią i teorią prawa, jako ogólnych dyscyplin prawoznawstwa. Porusza wątki klasycznie akademickie oraz szczegółowe, związane z badaniem moralności w różnych przejawach aktywności człowieka związanej z władzą, prawem i państwem. Komponent „etyki” dotyczy problematyki wyjaśniającej efekty postępowania człowieka w jego zbiorowości, w aspekcie praktycznym a także preskryptywnym i normatywnych uogólnień. Zasadniczym celem szkolenia jest zaznajomienie z aksjologicznym przełożeniem wiedzy o konsekwencjach moralnego działania na świadomy wybór konkretnych postępowań, zwłaszcza w aspekcie zawodowym. Kwestie filozofii ograniczone zostały do etycznego prowadzenia badań naukowych oraz podjęcia szczegółowych zagadnień uznawanych za filozoficzno-prawne, analizowanych w wymiarze etycznym (etyka państwa [państwowości], moralność władzy publicznej, etyka tworzenia i stosowania prawa). 

dr Artur Kotowski 

20 godzin wykładowych

1. Pojęcie i potrzeba etyki a etyki prawniczej. – miejsce w strukturze nauk i etyki prawniczej w naukach prawnych. Refleksja nad potrzebą etyki: etokracja, a etoplebs. Problemy współczesnego świata prawniczego. Etyka normatywna i opisowa; podziały etyki i jej ujęcia.

2. Moralność a prawo. Etyka a filozofie prawa. – etyka w strukturze koncepcji filozoficzno-prawnych. Czy można mówić o etyce prawniczej na gruncie filozofii prawa pozytywnego? Zakres związków prawa i moralności. Związek treściowy a związek ewaluacyjny.

3. Etyka na przestrzeni dziejów. – koncepcje etyczne na przestrzeni dziejów. Rys historyczny etyki.

4. Etyka państwa i prawa. – moralność władzy publicznej – podstawowe paradygmaty.

5. Wartości a prawo w aspekcie jego tworzenia i stosowania.

6. Zasady etyczne zawodów prawniczych.

7. Etyka zawodów prawniczych; sędziego, prokuratora, adwokata, radcy prawnego. Etyka tworzenia prawa ?

8. Problem instrumentalizacji prawa i instrumentalnego użycia prawa jako problem etyczny.

9. Marketing usług prawniczych w kontekście etycznym.

10. Podstawy metodologii nauk prawnych; związki z etyką prawniczą. O etyce badań naukowych w naukach prawnych.

Kurs on-line

Materiały dostępne do odsłuchu przez 2 tygodnie od momentu udostępnienia. 

Konto dla wpłat:

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
ul. Okopowa 59, 00-001 Warszawa

PL 34 1950 0001 2006 0065 4192 0002
IDEA BANK
SWIFT: IEEAPLPA

PROMOCJE:

10% zniżki dla studentów, absolwentów EWSPA oraz członków Law Center Club i Zrzeszenia Prawników Polskich o/Warszawa 

10% zniżki przy zakupie 2 lub większej ilości szkoleń na całą należną kwotę.  

© 2019 EWSPA ~ Wszystkie Prawa Zastrzeżone ~

Przewiń do góry