fbpx

Prawo Bankowe

500,00 

Celem szkolenia jest poszerzenie wiadomości na temat prawnych form prowadzenia działalności bankowej oraz praw i obowiązków wynikających z zawartych umów bankowych. Szkolenie pozwala także na poznanie nowoczesnych form działalności bankowej. Treść uwzględnia normy prawa wspólnotowego dotyczące funkcjonowania instytucji finansowych na ujednoliconym rynku europejskim.