fbpx

Postępowanie karne

650,00 

Zapoznanie z najważniejszymi regulacjami i instytucjami prawa karnego procesowego na różnych etapach postępowania (postępowanie przygotowawcze, jurysdykcyjne i odwoławcze). Przybliżenie zagadnień dotyczących części ogólnej procesu karnego oraz jego przebiegu. Tematyka obejmuje w szczególności problematykę zasad naczelnych procesu karnego, praw i obowiązków uczestników postępowania, katalogu przesłanek procesowych, prawa dowodowego, podstaw i procedury stosowania środków przymusu. Druga część omawianych zagadnień dotyczy przebiegu procesu karnego – postępowania przygotowawczego oraz sądowego, w tym także postępowania odwoławczego.
Szkolenie jest przygotowaniem do samodzielnego rozwiązywania zagadnień prawnych z zakresu prawa karnego procesowego (zwłaszcza w zakresie sposobu rozumowania prawniczego, argumentacji i uzasadnienia swojego stanowiska).