fbpx

Europejskie prawo konkurencji

420,00 

Zakres szkolenia obejmuje prawo w działalności gospodarczej. Źródła prawa i zasady prawa konkurencji w UE oraz Polsce. Prawa i obowiązki przedsiębiorcy. Kompetencje organów regulacyjnych. Jego celem jest zapewnienie zrozumienia regulacji prawnych w zakresie podejmowania i prowadzenia uczciwej konkurencji. Cele i sposoby funkcjonowania regulatorów rynku, w szczególności Komisji Europejskiej oraz krajowych organów ochrony konkurencji. Znajomość podstawowych pojęć i zależności o charakterze prawnych i ekonomicznym.