fbpx

Europejskie prawo konkurencji

420,00 

Zakres szkolenia obejmuje prawo w działalności gospodarczej. Źródła prawa i zasady prawa konkurencji w UE oraz Polsce. Prawa i obowiązki przedsiębiorcy. Kompetencje organów regulacyjnych. Jego celem jest zapewnienie zrozumienia regulacji prawnych w zakresie podejmowania i prowadzenia uczciwej konkurencji. Cele i sposoby funkcjonowania regulatorów rynku, w szczególności Komisji Europejskiej oraz krajowych organów ochrony konkurencji. Znajomość podstawowych pojęć i zależności o charakterze prawnych i ekonomicznym. 

dr Robert Andrzejczuk 

14 godzin wykładowych

1.Pojęcie i zakres i cele „Prawa konkurencji”

1.2. Rola i znaczenie „konkurencji” w gospodarcze wolnorynkowej

1.3.Rozwój Europejskiego Prawa Konkurencji

2.Źródła Prawa konkurencji w UE

2.1.Analiza najważniejszych źródeł prawa unijnego w zakresie prawa konkurencji

2.2. Analiza art. 101 – 108 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej

2.2.1.Porozumienia i praktyki zabronione

2.2.2. Nadużywanie pozycji dominującej

2.2.3. Pomoc przyznawana ze strony Państwa i jej wpływ na mechanizmy uczciwej konkurencji

3. Nielegalna koncentracja przedsiębiorstw

3.Rola UE w zakresie ochrony konkurencji

3.1.Kompetencje organów UE w zakresie Prawa Konkurencji

3.2. Europejska Sieć Konkurencji

4. Pozostałe zagadnienia dotyczące ochrony konkurencji w UE.

4.1.Orzecznictwo sądów unijnych w zakresie Prawa konkurencji

4.2. Wpływ prawodawstwa unijnego w zakresie prawa konkurencji na regulacje krajowe i praktykę w RP.

5.Podsumowanie

Kurs on-line

Materiały dostępne do odsłuchu przez 2 tygodnie od momentu udostępnienia. 

Konto dla wpłat:

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
ul. Okopowa 59, 00-001 Warszawa

PL 34 1950 0001 2006 0065 4192 0002
IDEA BANK
SWIFT: IEEAPLPA

PROMOCJE:

10% zniżki dla studentów, absolwentów EWSPA oraz członków Law Center Club i Zrzeszenia Prawników Polskich o/Warszawa 

10% zniżki przy zakupie 2 lub większej ilości szkoleń na całą należną kwotę.  

© 2019 EWSPA ~ Wszystkie Prawa Zastrzeżone ~

Przewiń do góry