fbpx

Prawo międzynarodowe prywatne

420,00 

Program obejmuje prawo prywatne międzynarodowe sensu stricte. Poza instytucjami ogólnymi prawa międzynarodowego prywatnego takimi jak: kwalifikacja, odesłanie, kwestia wstępna, klauzula porządku publicznego, obejście prawa, zmiana statutu, stosowanie prawa właściwego i trudności z tym związane, omawiane są normy kolizyjne wskazujące prawo właściwe dla stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pracy. W niezbędnym zakresie uwzględnione są zagadnienia międzynarodowego procesu cywilnego (jurysdykcja oraz uznawanie i wykonywanie obcych orzeczeń) oraz problematykę prawa obcych.