fbpx

Prawo mediów

420,00 

Celem szkolenia jest zapoznanie z podstawowymi normami prawnymi regulującymi działalność mediów masowych w Polsce, zwłaszcza elektronicznych, praw i obowiązków właścicieli mediów i dziennikarzy, prawa do informacji itp. W programie uwzględniona zostaje stosunkowo nowa dziedzina prawa medialnego, jakim jest prawo dotyczące Internetu.
Zapoznają się Państwo także z normami prawa międzynarodowego normującymi wolność prasy, prawo obywateli do informacji, ochrony praw autorskich, regulacji dotyczących transgranicznej działalności mediów itp.