fbpx

Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w UE

490,00 

Szkolenie koncentruje się na zagadnieniach funkcjonowania Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości jako obszaru polityki wewnętrznej Unii Europejskiej.  W ramach szkolenia przeglądowi zostanie poddana ewolucja współpracy policji i sądownictwa państwa członkowskich Wspólnot, zakres III filaru Traktatu o Unii Europejskiej (Maastricht), Współpraca Policyjna i Sądowa w Sprawach Karnych (Traktat Amsterdamski) oraz zmiany Wprowadzone przez Traktat Lizboński. Przedstawione też zostaną instytucje i organy działające w tym obszarze, oraz środki prawne (europejskie nakaz aresztowania, regulacje ekstradycyjne, harmonizacja prawa, uznawanie wyroków)

prof. dr hab. Władysław Czapliński – profesor zwyczajny  

dr hab. Przemysław Saganek – profesor  nadzwyczajny EWSPA 

I . Ogólne założenia Obszaru Wolności Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości UE

II. Ewolucja współpracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w Europie

 1. Grupa TREVI
 2. Sprawiedliwość i Sprawy Wewnętrzne w Traktacie z z Maastricht
 3. Traktat Amsterdamski – Współpraca Policyjna i Sądowa w sprawach karnych
 4. Zmiany w Traktacie Lizbońskim

III. Rola instytucji unijnych i krajowych w zakresie OWBiS

IV. Wybrane instytucje prawa unijnego

V. Agencje UE

 1. Eurojust
 2. Europol
 3. Cepol

VI. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

VII. Rola Trybunału Sprawiedliwości w OWBiS

VIII. Regulacje prawno-karne w Polsce

 1. Odpowiedzialność obywatela polskiego,
 2. Odpowiedzialność cudzoziemca
 3. Regulacje karnoprocesowe
 4. Europejski Nakaz Aresztowania (ENA)
 5. Ekstradycja

Kurs on-line

Materiały dostępne do odsłuchu przez 2 tygodnie od momentu udostępnienia. 

Konto dla wpłat:

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
ul. Okopowa 59, 00-001 Warszawa

PL 34 1950 0001 2006 0065 4192 0002
IDEA BANK
SWIFT: IEEAPLPA

PROMOCJE:

10% zniżki dla studentów, absolwentów EWSPA oraz członków Law Center Club i Zrzeszenia Prawników Polskich o/Warszawa 

10% zniżki przy zakupie 2 lub większej ilości szkoleń na całą należną kwotę.  

© 2019 EWSPA ~ Wszystkie Prawa Zastrzeżone ~

Przewiń do góry