fbpx

Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w UE

490,00 

Szkolenie koncentruje się na zagadnieniach funkcjonowania Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości jako obszaru polityki wewnętrznej Unii Europejskiej.  W ramach szkolenia przeglądowi zostanie poddana ewolucja współpracy policji i sądownictwa państwa członkowskich Wspólnot, zakres III filaru Traktatu o Unii Europejskiej (Maastricht), Współpraca Policyjna i Sądowa w Sprawach Karnych (Traktat Amsterdamski) oraz zmiany Wprowadzone przez Traktat Lizboński. Przedstawione też zostaną instytucje i organy działające w tym obszarze, oraz środki prawne (europejskie nakaz aresztowania, regulacje ekstradycyjne, harmonizacja prawa, uznawanie wyroków)