fbpx

Wstęp do prawoznawstwa

500,00 

Szkolenie zaznajamia z podstawowymi pojęciami prawoznawstwa, na który składa się zarys trzech elementów nauk ogólnych prawoznawstwa: teoria normy prawnej, teoria stosowania prawa, teoria wykładni prawa.

Dr hab. Artur Kotowski 

21 godzin wykładowych

1. Wiadomości wstępne: Nazwa i przedmiot dyscypliny. Metody stosowane w badaniu nauk prawnych.
2. Miejsce normy prawnej w zespole norm społecznych: Normy społeczne; Prawo a moralność.
3. Filozoficzne definicje prawa: Pozytywizm prawniczy; Normatywizm prawniczy; Funkcjonalizm prawniczy; Realizm prawniczy; Psychologizm prawniczy; Teorie prawa naturalnego; Teoria marksistowska; Teorie kulturowe.
4. Charakterystyka normy prawnej: Norma prawna a przepis prawny; Rodzaje przepisów prawnych; Budowa normy prawnej. Rodzaje norm ze względu na sankcje.
5. Stosunki prawne: Pojęcie i koncepcje stosunku prawnego; Podmiot stosunku prawnego; Przedmiot i treść stosunku prawnego; Zdarzenia prawne i swoiste fakty prawne; Fikcja prawna.
6. Źródła prawa: Pojęcie i klasyfikacja źródeł prawa; System źródeł prawa; Budowa aktów normatywnych.
7. System prawa: Pojęcie; Budowa; Niesprzeczność systemu prawa; Zupełność systemu prawa; Podział.
8. Wykładnia prawa: Pojęcie; Etapy; Teorie wykładni prawa; Rodzaje wykładni prawa.
9. Stosowanie prawa: Pojęcie; Etapy stosowania prawa.
10. Praworządność: Pojęcie; Rodzaje praworządności; Gwarancje praworządności.

Szkolenie on-line
Materiały dostępne do odsłuchu przez 2 tygodnie, od momentu udostępnienia.

Konto dla wpłat:

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
ul. Okopowa 59, 00-001 Warszawa

PL 34 1950 0001 2006 0065 4192 0002
IDEA BANK
SWIFT: IEEAPLPA

PROMOCJE:

10% zniżki dla studentów, absolwentów EWSPA oraz członków Law Center Club i Zrzeszenia Prawników Polskich o/Warszawa 

10% zniżki przy zakupie 2 lub większej ilości szkoleń na całą należną kwotę.  

© 2019 EWSPA ~ Wszystkie Prawa Zastrzeżone ~

Przewiń do góry