fbpx

Prawo karne skarbowe

420,00 

Zapoznanie z najważniejszymi regulacjami i instytucjami prawa karnego skarbowego z szczególnym uwzględnieniem przestępstw i wykroczeń skarbowych oraz procedowaniem na różnych etapach postępowania (postępowanie przygotowawcze, jurysdykcyjne i odwoławcze). Wyjaśnienie zasad stosowania do kodeksu karno skarbowego, przepisów kodeksu karnego, kodeksu postępowania karnego.