fbpx

Nadzwyczajne środki zaskarżania w postępowaniu karnym i cywilnym

800,00 

Szkolenie ma na celu omówienie celów i istoty nadzwyczajnych środków zaskarżenia oraz porównanie zwyczajnej i nadzwyczajnej kontroli odwoławczej. Zapoznają się Państwo z regulacjami procedury cywilnej i karnej. Wiedza przekazana zostanie także poprzez analizę orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz pracę na kazusach.