fbpx

Prawo wykroczeń i postępowanie w sprawach o wykroczenia

420,00 

Szkolenie koncentruje się na zagadnieniach zarówno materialnego prawa wykroczeń, jak i procesowego prawa wykroczeń, omawiając główne jego instytucje zarówno materialne jak i procesowe w kontekście podstawowych instytucji prawa karnego zarówno materialnego jak procesowego, wskazując na odpowiednie zastosowanie przepisów prawa karnego jak również na charakterystyczne dla prawa wykroczeń różnice z prawem karnym.