fbpx

Nowoczesny sekretariat w szkole / placówce oświatowej

299,00 

Zwierzchowska Wiesława – mgr z przygotowaniem pedagogicznym, posiada stopień nauczyciela
dyplomowanego.

Otrzymała również wiele nagród:
2007 Nagroda Ministra Edukacji Narodowej II st.
1999, 2003, 2008, 2010 Nagroda Burmistrza Miasta Żary.

Autorka programów innowacji pedagogicznych np. “Zmniejszenie bariery emocjonalnej między
przedszkolem, a szkołą”, “Sześciolatki poznają komputer” oraz  wielu publikacji.

Doskonały szkoleniowiec, praktyk.

Przepisy dotyczące samorządowych jednostek organizacyjnych, normatywy kancelaryjne.
Sekretariat jako nowoczesne biuro
Elementy komunikacji.
Zakres czynności kancelaryjnych – obowiązki pracowników.
Zasady prowadzenia korespondencji firmowej
– przyjmowanie i wysyłanie przesyłek
– dekretacja
– nadawanie znaku sprawy
– prowadzenie spisu spraw
– do czego służy metryka sprawy?
– zasady i metody redagowania pism
– jak ułatwić sobie pracę?
Zasady gospodarowania czasem pracy i przestrzenią biurową.
Rodzaje i zasady prowadzenie dokumentacji szkolnej.
Archiwizacja – zadania archiwisty lub osoby prowadzącej składnicę akt, kategorie archiwizacyjne, przechowywanie akt.
Instrukcja kancelaryjna i jednolity rzeczowy wykaz akt.
Prowadzenie akt osobowych pracowników i ich archiwizacja.
Gospodarka drukami ścisłego zarachowania.
Zakładanie rejestrów – korespondencji wewnętrznej, wychodzącej, faktur itp.
System Informacji Oświatowej, dostęp do informacji publicznej, ochrona danych.
Ćwiczenia praktyczne – nadawanie znaku sprawy, prowadzenie spisu spraw.

Termin i miejsce  

03.04.2019 Warszawa

11.04.2019 Szczecin

Konto dla wpłat:

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa

34 1950 0001 2006 0065 4192 0002
IDEA BANK
SWIFT: IEEAPLPA

© 2019 EWSPA ~ Wszystkie Prawa Zastrzeżone ~

Przewiń do góry