Bezpieczeństwo narodowe

Roczne podyplomowe studia bezpieczeństwo narodowe przeznaczone są dla osób zatrudnionych w służbach mundurowych (wojsko, policja, straż graniczna, służba więzienna) lub zamierzających podjąć pracę w tych służbach oraz dla osób zawodowo zajmujących się problematyką bezpieczeństwa narodowego (dziennikarze, wykładowcy akademiccy). Ukończenie studiów podyplomowych dostarczy jego uczestnikom podstawową wiedzę o prawnych, politycznych i socjologicznych aspektach bezpieczeństwa narodowego, zapozna …

Bezpieczeństwo narodowe Read More »