fbpx

Międzynarodowa ochrona praw człowieka

prof. dr hab. Roman Wieruszewski

Pracownik Instytutu Nauk Prawnych PAN od 1975 roku. Aktualnie pełnione funkcje: kierownik Poznańskiego Centrum Praw Człowieka, wiceprzewodniczący Rady Naukowej INP PAN, członek Komitetu Naukowego Agencji Praw Podstawowych UE, członek Komitetu Bioetycznego PAN, ekspert d/s praw człowieka OBWE, członek Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych, członek kolegium redakcyjnego „Studiów Prawniczych”, „Państwa i Prawa“ oraz „Netherlands Quarterly of Human Rights”.

W latach 1989-1992 ekspert Konstytucyjnej Komisji Parlamentarnej. Od 1992 r do 1995 r

współpracownik Specjalnego Sprawozdawcy ONZ ds. byłej Jugosławii Tadeusza Mazowieckiego w ramach Centrum Praw Człowieka ONZ w Genewie, a od 1996 do 1998 szef misji Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka w byłej Jugosławii z siedzibą w Sarajewie. W latach 1998-2000 i 2003-2006 członek Komitetu Praw Człowieka ONZ (wiceprzewodniczący Komitetu w latach 2003-2004). W latach 1998 – 2013 członek Rady do spraw Uchodźców

Zainteresowania badawcze: system międzynarodowej ochrony praw człowieka, prawo konstytucyjne.

 

21 godzin wykładowych

 • Kształtowanie się międzynarodowych systemów ochrony praw człowieka; regionalne systemy ochrony praw człowieka (amerykański, afrykański, europejski); uniwersalny system ochrony praw człowieka.
 • ONZ towski system ochrony praw człowieka. System oparty na Karcie Narodów Zjednoczonych, system traktatowy.
 • Europejski Trybunał Praw Człowieka – zagadnienia proceduralne (warunki dopuszczalności skargi indywidualnej, budowa skargi, postępowanie przed ETPCz, konsekwencje orzeczenia)
 • Część materialna w ujęciu konwencyjnym i orzeczniczym:
 • prawo do życia,
 • zakaz tortur,
 • zakaz pracy przymusowej i obowiązkowej,
 • prawo do sądu, zakaz karania bez podstawy prawnej,
 • prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,
 • swoboda wypowiedzi, wolność religii, wolność zgromadzeń i stowarzyszania się,
 • zakaz dyskryminacji, prawo do zawarcia małżeństwa,
 • prawa człowieka zawarte w protokołach dodatkowych (np. prawo do poszanowania własności).
 • Prawa człowieka w Unii Europejskiej (Karta Praw Podstawowych, Europejska Konwencja Praw Człowieka w systemie prawnym Unii Europejskiej, orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE)

Szkolenie on-line
Materiały edukacyjne w formie audio video dostępne będą do odsłuchu przez miesiąc  od momentu udostępnienia. Uruchomienie platformy e-learning nastąpi maksymalnie do 12 godzin od zaksięgowania wpłaty za szkolenie.

Cena: 300 zł

Konto dla wpłat:
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
ul. Okopowa 59, 00-001 Warszawa
PL 34 1950 0001 2006 0065 4192 0002
IDEA BANK
SWIFT: IEEAPLPA

Zapisz się na kurs

© 2019 EWSPA ~ Wszystkie Prawa Zastrzeżone ~

Przewiń do góry