fbpx

Prawo Unii Europejskiej instytucjonalne

dr hab. Przemysław Saganek

22 godzin wykładowych

I. Historia integracji europejskiej – Geneza Wspólnot Europejskich (Stanu Zjednoczone Europy, Europejska Wspólnota Węgla i Stali; Europejska Wspólnota Gospodarcza; Europejska Wspólnota Energii Atomowej) -Traktat Fuzyjny – Jednolity Akt Europejski
II. Powstanie i reformy Unii Europejskiej – Traktat z Maastricht – Reformy Unii Europejskiej (Traktat z Amsterdamu; Traktat z Nicei; Konstytucja Unii Europejskiej) – Traktat z Lizbony
III. Charakter prawny Unii Europejskiej – Konstrukcja prawna Unii Europejskiej – Problematyka związana z osobowością prawną organizacji międzynarodowych – Przyznanie osobowości prawnej UE – Wartości i cele UE – Zasady ustrojowe Unii Europejskiej – Obywatelstwo UE
IV. Prawne aspekty rozszerzania Unii Europejskiej – Nabycie członkostwa – Zawieszenie praw członkowskich – Ustanie członkostwa – Negocjacje akcesyjne – Dostosowanie prawa krajowego do prawa unijnego – Droga Polski do Unii Europejskiej – Perspektywa dalszych rozszerzeń Unii Europejskiej
V. Obszary działalności Unii Europejskiej – cz. I – Cele i zasady integracji gospodarczej – Polityki wspólnotowe – Nowy wymiar Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa na mocy Traktatu z Lizbony – Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości
VI. Instytucje Unii Europejskiej – ogólna charakterystyka – Rada Europejska – Parlament Europejski – Rada Unii Europejskiej – Komisja Europejska – Trybunał Obrachunkowy – Europejski Bank Centralny – Europejski Bank Inwestycyjny – Instytucje Doradcze Unii Europejskiej
VII. Źródła prawa Unii Europejskiej – Prawo pierwotne – Umowy międzynarodowe – Prawo wtórne
VIII. Procedury tworzenia prawa: – zasada kompetencji przyznanych – inicjatywa prawodawcza Komisji – kompetencje Rady – zwykłą procedura ustawodawcza – specjalna procedura ustawodawcza – inne procedury tworzenia prawa – akty delegowane i wykonawcze
IX. Trybunał Sprawiedliwości UE – Trybunał Sprawiedliwości i Sąd – skarga Komisji na państwo członkowskie – skarga państwa członkowskiego na państwo członkowskie – skarga na akt unijny – skarga na bezczynność organu UE – pytania prejudycjalne
X. Zasady prymatu, bezpośrednia skuteczność prawa UE i odpowiedzialność odszkodowawcza za naruszenie prawa UE

Szkolenie on-line
Materiały edukacyjne w formie audio video dostępne będą do odsłuchu przez miesiąc  od momentu udostępnienia. Uruchomienie platformy e-learning nastąpi maksymalnie do 12 godzin od zaksięgowania wpłaty za szkolenie. 

Cena:  300 zł 

Konto dla wpłat:
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
ul. Okopowa 59, 00-001 Warszawa
PL 34 1950 0001 2006 0065 4192 0002
IDEA BANK
SWIFT: IEEAPLPA

Zapisz się na kurs

© 2019 EWSPA ~ Wszystkie Prawa Zastrzeżone ~

Przewiń do góry