fbpx

Podyplomowe

Prawne aspekty funkcjonowania jednostek oświatowych

Nowa oferta studiów podyplomowych z zakresu prawnych aspektów funkcjonowania jednostek oświatowych adresowana jest do dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz wszystkich osób, które przygotowują się do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie i pragną podnieść swoje kwalifikacje. Zajęcia w ramach studiów będą realizowane w formule mieszanej – w ramach tradycyjnych wykładów i spotkań z wykładowcą oraz …

Prawne aspekty funkcjonowania jednostek oświatowych Read More »

Kryminologia i kryminalistyka

Oferta studiów podyplomowych EWSPA adresowana jest do wszystkich absolwentów wyższych uczelni z dyplomem magistra lub licencjata, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje lub uzupełnić zdobyte wcześniej wykształcenie. Pierwsze lata pracy i własne doświadczenia w określonym otoczeniu zawodowym są znakomitą podstawą do podejmowania decyzji o dalszym kształceniu, otwierającym nowe perspektywy. Program Opłaty Moduł I1. Geneza i pojęcie …

Kryminologia i kryminalistyka Read More »

Psychologia sądowa

Podczas studiów nasi słuchacze zapoznają się z podstawowymi obszarami działań psychologa sądowego oraz przepisami prawnymi odnoszącymi się do wykorzystania wiedzy psychologicznej dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości, zdobywają wiedzę dotyczącą metod przesłuchań podejrzanego/oskarżonego, psychologicznej oceny wyjaśnień i motywów oskarżonego, nabywają i udoskonalają umiejętności diagnozowania i orzekania psychologicznego niezbędne w pełnieniu roli psychologa biegłego sądowego. Oferta studiów podyplomowych …

Psychologia sądowa Read More »

Prawo w biznesie

Prawo w biznesie to praktyczny kierunek studiów, który kształci specjalistów w zakresie regulacji prawnych obrotu gospodarczego oraz organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw. Słuchacze poznają podstawy prawa, aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, przedsiębiorstwa, zasady i źródła pozyskiwania kapitału finansowego. Zdobywają specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa obrotu gospodarczego i funkcjonowania przedsiębiorstw – prawa kontraktów, sytuacji podmiotu gospodarczego w stosunkach …

Prawo w biznesie Read More »

Przewiń do góry