fbpx

Podyplomowe

Bezpieczeństwo narodowe

Roczne podyplomowe studia bezpieczeństwo narodowe przeznaczone są dla osób zatrudnionych w służbach mundurowych (wojsko, policja, straż graniczna, służba więzienna) lub zamierzających podjąć pracę w tych służbach oraz dla osób zawodowo zajmujących się problematyką bezpieczeństwa narodowego (dziennikarze, wykładowcy akademiccy). Ukończenie studiów podyplomowych dostarczy jego uczestnikom podstawową wiedzę o prawnych, politycznych i socjologicznych aspektach bezpieczeństwa narodowego, zapozna …

Bezpieczeństwo narodowe Read More »

Prawne aspekty funkcjonowania jednostek oświatowych

Nowa oferta studiów podyplomowych z zakresu prawnych aspektów funkcjonowania jednostek oświatowych adresowana jest do dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz wszystkich osób, które przygotowują się do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie i pragną podnieść swoje kwalifikacje. Zajęcia w ramach studiów będą realizowane w formule mieszanej – w ramach tradycyjnych wykładów i spotkań z wykładowcą oraz …

Prawne aspekty funkcjonowania jednostek oświatowych Read More »