fbpx

Vladimir Osypa

Bezpieczeństwo narodowe

Roczne podyplomowe studia bezpieczeństwo narodowe przeznaczone są dla osób zatrudnionych w służbach mundurowych (wojsko, policja, straż graniczna, służba więzienna) lub zamierzających podjąć pracę w tych służbach oraz dla osób zawodowo zajmujących się problematyką bezpieczeństwa narodowego (dziennikarze, wykładowcy akademiccy). Ukończenie studiów podyplomowych dostarczy jego uczestnikom podstawową wiedzę o prawnych, politycznych i socjologicznych aspektach bezpieczeństwa narodowego, zapozna …

Bezpieczeństwo narodowe Read More »

Prawo Unii Europejskiej instytucjonalne

Prowadzący Program Termin i miejsce Cena i płatność Prowadzący dr hab. Przemysław Saganek Program 22 godzin wykładowych I. Historia integracji europejskiej – Geneza Wspólnot Europejskich (Stanu Zjednoczone Europy, Europejska Wspólnota Węgla i Stali; Europejska Wspólnota Gospodarcza; Europejska Wspólnota Energii Atomowej) -Traktat Fuzyjny – Jednolity Akt Europejski II. Powstanie i reformy Unii Europejskiej – Traktat z …

Prawo Unii Europejskiej instytucjonalne Read More »

Socjologia

Prowadzący Program Termin i miejsce Cena i płatność Prowadzący prof. zw. dr hab. Jerzy Wiatr Absolwent Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor socjologii, do 2001 r. pracownik naukowo-dydaktyczny UW, gdzie pełnił m.in. funkcje dyrektora Instytutu Socjologii i dziekana Wydziału Nauk Społecznych. Dwukrotny prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (1964–1967 i 1976–1979), a także wiceprezydent International …

Socjologia Read More »

Polskie i europejskie prawo samorządu

Prowadzący Program Termin i miejsce Cena i płatność Prowadzący dr hab. Tomasz Bojar-Fijałkowski Absolwent Wydziału Zarządzania oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, doktor nauk prawnych (2011). Specjalizuje się w prawie administracyjnym i prawie ochrony środowiska. Urzędnik administracji rządowej (2004–2006, Pomorski Urząd Wojewódzki – asystent wojewody; 2006, Ministerstwo Budownictwa – dyrektor biura współpracy z zagranicą) …

Polskie i europejskie prawo samorządu Read More »

Międzynarodowa ochrona praw człowieka

Prowadzący Program Termin i miejsce Cena i płatność Prowadzący prof. dr hab. Roman Wieruszewski Pracownik Instytutu Nauk Prawnych PAN od 1975 roku. Aktualnie pełnione funkcje: kierownik Poznańskiego Centrum Praw Człowieka, wiceprzewodniczący Rady Naukowej INP PAN, członek Komitetu Naukowego Agencji Praw Podstawowych UE, członek Komitetu Bioetycznego PAN, ekspert d/s praw człowieka OBWE, członek Doradczego Komitetu Prawnego …

Międzynarodowa ochrona praw człowieka Read More »

Prawo konstytucyjne

Prowadzący Program Termin i miejsce Cena i płatność Prowadzący prof. dr hab. Roman Wieruszewski – Pracownik Instytutu Nauk Prawnych PAN od 1975 roku. Aktualnie pełnione funkcje: kierownik Poznańskiego Centrum Praw Człowieka, wiceprzewodniczący Rady Naukowej INP PAN, członek Komitetu Naukowego Agencji Praw Podstawowych UE, członek Komitetu Bioetycznego PAN, ekspert d/s praw człowieka OBWE, członek Doradczego Komitetu …

Prawo konstytucyjne Read More »

Wstęp do prawoznawstwa dla młodzieży

Prowadzący Program Termin i miejsce Cena i płatność Prowadzący dr hab. Artur Kotowski Współpracownik w kadrze dydaktycznej Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. Autor kilkudziesięciu publikacji z teorii i filozofii prawa oraz prawa karnego. W działalności naukowej zajmuje się wykładnią i stosowaniem prawa, empiryczną analizą prawa oraz teorią procesu karnego.  Program 21 godzin wykładowych 1. …

Wstęp do prawoznawstwa dla młodzieży Read More »

Wiedza o społeczeństwie – kurs przygotowujący do matury

Kurs przygotowujących do egzaminu maturalnego z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Kurs prowadzony jest przez internet w 3 blokach tematycznych tj. prawoznawstwo, prawo konstytucyjne, międzynarodowa ochrona praw człowieka. Zajęcia szczególnie polecane dla młodzieży oraz osób dorosłych planujących przystąpienie do matury rozszerzonej z przedmiotu WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ale nie tylko. W wykładach prowadzonych przez kadrę dydaktyczną Europejskiej Wyższej …

Wiedza o społeczeństwie – kurs przygotowujący do matury Read More »

Prawne aspekty funkcjonowania jednostek oświatowych

Nowa oferta studiów podyplomowych z zakresu prawnych aspektów funkcjonowania jednostek oświatowych adresowana jest do dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz wszystkich osób, które przygotowują się do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie i pragną podnieść swoje kwalifikacje. Zajęcia w ramach studiów będą realizowane w formule mieszanej – w ramach tradycyjnych wykładów i spotkań z wykładowcą oraz …

Prawne aspekty funkcjonowania jednostek oświatowych Read More »