fbpx

Socjologia

prof. zw. dr hab. Jerzy Wiatr

Absolwent Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor socjologii, do 2001 r. pracownik naukowo-dydaktyczny UW, gdzie pełnił m.in. funkcje dyrektora Instytutu Socjologii i dziekana Wydziału Nauk Społecznych. Dwukrotny prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (1964–1967 i 1976–1979), a także wiceprezydent International Political Science Association (1970–1982) i prezydent Central European Political Science Association (2000–2003). Wielokrotnie wykładał jako visiting professor na uniwersytetach amerykańskich: University of Michigan, Boston University, University of California w Los Angeles, Southern Illinnois University; kanadyjskich: University of British Columbia; brytyjskich: University of Manchester, a także belgijskich (katolicki Uniwersytet w Leuven) oraz jugosłowiańskich. Zdobywca wielu wyróżnień zagranicznych, w tym tytułu akademickiego doradcy Uniwersytetu Candido Mendesa w Rio de Janeiro (1982 r.), doktora honorowego Akademii Rozwoju Nauki i Oświaty w Kursku (2000 r.) i honorowego senatora Uniwersytetu w Lublanie (2006 r.). Od 2005 r. jest członkiem-korespondentem European Academy of Sciences, Arts and Humanities w Paryżu. Od 28 maja 2007 r. pełni funkcję rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, gdzie wykłada również stosunki międzynarodowe i administrację europejską. Autor wielu publikacji naukowych, w tym 42 książek (część z nich ukazała się w USA, Japonii, ZSRR, Czechosłowacji, Jugosławii, Włoszech, na Węgrzech i w Holandii), a także 600 artykułów i rozpraw naukowych publikowanych w blisko trzydziestu krajach.

 

26 godzin wykładowych

I. Wprowadzenie
-Socjologia pośród nauk społecznych
– Historyczne kierunki rozwoju wiedzy socjologicznej
– Socjologiczne podejście do rzeczywistości
-Współczesne perspektywy socjologiczne
II. Stosunki społeczne.
-Działania społeczne a stosunki społeczne
-Interakcje społeczne
– Komunikacja społeczna
III. Grupy społeczne.
-Formowanie grup społecznych.
– Różnorodność grup społecznych
-Cechy wyróżniające i spajające grupy społeczne, pojęcie tożsamości
-Dynamika grupy społecznej
IV. Kultura.
-Pojęcie kultury
-Proces ewolucji kultury
-Tradycjonalizm, modernizm, postmodernizm w kulturze
-Odmiany kultury: subkultura i kontrkultura.
– Etniczność jako wyznacznik kultury
-Relatywizm kulturowy i uniwersalia kulturowe.
-System aksjologiczny i normatywny.
V. Socjalizacja i kontrola społeczna
-Rozwój jednostki i wychowanie w kontekście kulturowym
-Role społeczne a czynnik genderowy
-Formy kontroli społecznej. Ewolucja kontroli społecznej.
VI. Podziały społeczne.
– Karol Marks, Max Webber i koncepcje stratyfikacji społecznej
– Podziały społeczne w globalnym społeczeństwie ponowoczesnym
-Zróżnicowanie i nierówności we współczesnym społeczeństwie polskim.
-Zróżnicowanie społeczno-zawodowe, mobilność społeczna, wykluczenie społeczne
VII. Zmiany społeczne.
-Teorie zmiany społecznej
-Zmiana systemowa
-Procesy modernizacyjne, zmiana paradygmatu organizacyjnego i technologicznego
– Ruchy kontestacyjne
VIII. Naród i etniczność.
-Pojęcie społeczeństwa, narodu i grupy etnicznej
-Naród a integracja i globalizacja
-Narodowość w Europie
-Narodowość polska IX. Państwo i polityka.
-Polityka i władza.
-Państwo.
-Demokracja przedstawicielska, bezpośrednia, partycypacyjna
-Kultura polityczna
X. Rodzina.
-Rodzina jako instytucja społeczna.
-Historyczne przemiany rodziny w Europie.
-Kondycja polskich rodzin w kontekście transformacji ustrojowej.

Szkolenie on-line
Materiały edukacyjne w formie audio video dostępne będą do odsłuchu przez miesiąc  od momentu udostępnienia. Uruchomienie platformy e-learning nastąpi maksymalnie do 12 godzin od zaksięgowania wpłaty za szkolenie. 

Cena: 300 zł 

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
ul. Okopowa 59, 00-001 Warszawa
PL 34 1950 0001 2006 0065 4192 0002
IDEA BANK
SWIFT: IEEAPLP

Zapisz się na kurs

© 2019 EWSPA ~ Wszystkie Prawa Zastrzeżone ~

Przewiń do góry