fbpx

Prawo cywilne – spadki, prawo rodzinne i opiekuńcze

420,00 

Szkolenie „Prawo cywilne – spadki, prawo rodzinne i opiekuńcze” obejmuje omówienie kluczowych instytucji prawa rodzinnego oraz prawa spadkowego. Uczestnicy poznają zasady regulujące małżeństwa, relacje między rodzicami a dziećmi, prawo opiekuńcze oraz zasady dziedziczenia ustawowego i testamentowego. Celem szkolenia jest dostarczenie kompleksowej wiedzy na temat prawa rodzinnego i opiekuńczego, a także prawa spadkowego. Uczestnicy nauczą się, jak stosować przepisy dotyczące zawierania i unieważniania małżeństw, relacji majątkowych między małżonkami, obowiązków alimentacyjnych, przysposobienia, opieki oraz kurateli. Szkolenie ma również na celu wyjaśnienie procedur i zasad dziedziczenia majątkowego.