fbpx

Postępowanie cywilne

490,00 

Szkolenie „Postępowanie cywilne” koncentruje się na przekazaniu praktycznej wiedzy dotyczącej przygotowywania pism procesowych (pozwów, wniosków, orzeczeń, środków zaskarżenia) oraz czynności procesowych stron, sądu i uczestników. Uczestnicy nauczą się, jak efektywnie poruszać się w ramach postępowania cywilnego, od jego rozpoczęcia aż do zakończenia sprawy. Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w umiejętności pisania pism procesowych oraz wiedzę na temat czynności procesowych wykonywanych przez strony, sądy i innych uczestników postępowania cywilnego. Szkolenie ma na celu przygotowanie prawników do skutecznego działania w procesie cywilnym, zrozumienia zasad i procedur oraz stosowania ich w praktyce.