fbpx

Metody prawnicze

490,00 

Szkolenie „Metody prawnicze” zajmuje się badaniem perspektyw metodologicznych w prawoznawstwie, wynikających z założeń epistemologicznych głównych kierunków filozofii prawa. Obejmuje omówienie paradygmatów badawczych, takich jak pozytywistyczny i naturalistyczny, różne płaszczyzny badania prawa oraz stanowiska dotyczące ontologicznego statusu zjawiska prawnego.Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat metodologicznych podstaw prawoznawstwa, zrozumienie różnych paradygmatów badawczych oraz rozwijanie umiejętności analizy prawa z różnych perspektyw filozoficznych.