fbpx

Logika i argumentacja prawna

690,00 

Szkolenie „Logika i argumentacja prawna” koncentruje się na rozwijaniu umiejętności logicznego myślenia oraz skutecznego konstruowania argumentów prawnych. Obejmuje podstawowe zasady logiki formalnej, rozumowanie prawnicze, analizę argumentów oraz techniki argumentacyjne stosowane w różnych dziedzinach prawa.