fbpx
Group of happy young people are studying together in university
REKRUTACJA NA STUDIA TRWA!
NIE CZEKAJ DO PAŹDZIERNIKA, JUŻ DZIŚ ZŁÓŻ WYMAGANE DOKUMENTY!
legal-advice-in-the-office-or-online-a-female-law-2022-03-22-00-50-10-utc
ZDOBĄDŹ PRAKTYCZNĄ WIEDZĘ!
Programy studiów przygotowane z myślą o potrzebach rynkowych.

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji od ponad dwudziestu lat specjalizuje się w praktycznym kształceniu przedsiębiorców poszukujących funkcjonalnych rozwiązań prawnych usprawniających prowadzenie działalności biznesowych. Oferując sprofilowane kursy i szkolenia oraz studia podyplomowe wyposaża swoich słuchaczy i absolwentów w narzędzia pozwalające umiejętnie korzystać z aktualnie obowiązujących regulacji prawnych. We wszystkich formach kształcenia proponowane programy są stale aktualizowane w oparciu o konsultacje z praktykami zawodów ekonomicznych i prawniczych oraz aktualne zapotrzebowanie rynku pracy. Aby zagwarantować efektywną realizację wskazanych wyżej celów EWSPA powołała EUROPEJSKIE CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I SZKOLEŃ.
Studia podyplomowe oferowane przez Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń EWSPA przeznaczone są dla osób posiadających tytuł magistra lub licencjata, niezależnie od ukończonego kierunku studiów

Jeśli zatem chcesz pogłębiać swoją wiedzę w danej dziedzinie, uzupełniać wykształcenie i doskonalić czy też aktualizować swoje kwalifikacje w danej branży lub z jakiegoś powodu chcesz zdobyć wykształcenie w nowych kierunkach i specjalnościach oraz przekwalifikować się, by podjąć zatrudnienie w branży nie związanej z zawodem wyuczonym studia podyplomowe są właśnie dla Ciebie.
Oferujemy dwie formuły realizowania programów standardową z weekendowymi zjazdami w siedzibie uczelni oraz distance learning (on line) z częściową realizacją treści merytorycznych poprzez platformę e-learning, a częściową poprzez zjazdy tradycyjne.
Podstawą ukończenia studiów jest obrona pracy dyplomowej w siedzibie Uczelni.
Absolwenci otrzymają, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych EWSPA. Świadectwo jest tożsame dla słuchaczy studiów uczestniczących w zajęciach w formie stacjonarnej jak i przez internet.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kierunków studiów podyplomowych Europejskiego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń EWSPA.

Formularz rekrutacyjny