fbpx

Opłaty za studia

Konto na które należy dokonywać wpłat:

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
ul. Okopowa 59, 01-043 Warszawa
PLN – 31 1090 2590 0000 0001 3304 7743

Opłatę wpisową 200 zł (lub zgodną z aktualną promocją ) należy uiścić przy składaniu dokumentów.

Terminy opłat czesnego:
Opłata jednorazowa do 5 dnia miesiąca rozpoczynającego studia
Opłaty semestralne do 5 dnia każdego miesiąca rozpoczynającego semestr
Opłaty miesięczne do 5 dnia każdego miesiąca

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Czesne roczne / opłata jednorazowa x 1 Czesne semestralne x2 Tabela opat
3350 PLN
1725 PLN

Prawo turystyki i rekreacji

Czesne roczne / opłata jednorazowa x 1 Czesne semestralne x2 Tabela opat
3350 PLN
1725 PLN

PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Czesne roczne / opłata jednorazowa x 1 Czesne semestralne x2 Tabela opat
3350 PLN
1725 PLN

Formularz rekrutacyjny