fbpx

Co to jest Smog?

Smog – zjawisko atmosferyczne powstałe w wyniku wymieszania się mgły z dymem i spalinami. Etymologia pojęcia „smog” wskazuje na połączenie słów smoke (dym) i fog (mgła). Zanieczyszczenie powietrza, jakim jest smog, powstaje wskutek przedostawania się do atmosfery szkodliwych związków chemicznych, takich jak tlenki siarki i tlenek azotu oraz substancje stałe, czyli pyły zawieszone, a także kancerogenne wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA).

Smog w Polsce

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 33 z 50 miast w Unii Europejskiej o największym stężeniu pyłu PM2,5 znajduje się w Polsce. Najbardziej zanieczyszczonymi miastami w Polsce są kolejno: Żywiec, Pszczyna, Rybnik, Wodzisław Śląski, Opoczno, Sucha Beskidzka, Kraków, Skawina i Nowy Sącz. W większości tych miejscowości smog powodowany jest tak zwaną niską emisją (znaczne nagromadzenie emitorów o wysokości do 40 metrów nad poziom gruntu, w miejscach o dużej gęstości zabudowy, na małej powierzchni). Smog w Polsce występuje więc głównie w sezonie grzewczym (wrzesień–kwiecień). W styczniu 2017 w południowej Polsce wystąpiło rekordowo wysokie zanieczyszczenie powietrza. Normy pyłów PM10 i PM2,5 zostały przekroczone nawet o ponad 3000%. Według Głównego Inspektora Sanitarnego poziomy alarmowe (300 mikrogramów na metr sześcienny, kiedy to samorządy powinny podjąć specjalne działania doraźne) przekroczone zostały w Radomsku, Rybniku, Żywcu, Zabrzu, Częstochowie i Wodzisławiu Śląskim. Z kolei w Warszawie stężenie pyłu PM10 przekroczyło 200 mikrogramów na metr sześcienny. Z raportu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii wynika, że w 2016 w Polsce z powodu smogu życie przedwcześnie straciło prawie 19 tys. osób., co oznacza, że łącznie utraciły one prawie 440 tys. lat życia.

Jak walczyć ze smogiem

Najskuteczniejszym sposobem jest całkowita rezygnacja z używania paliw stałych do ogrzewania mieszkań i domów jednorodzinnych. Zakłady przemysłowe już od wielu lat mają obowiązek stosowania zaawansowanych filtrów na kominach, w gospodarstwach indywidualnych jest to niemożliwe do realizacji. Ze względów ekonomicznych bardzo trudno jest także całkowicie wyeliminować paliwa stałe i pozyskiwać energię grzewczą wyłącznie z prądu lub gazu, których ceny stale wzrastają. Na takie radykalne rozwiązanie zdecydował się jedynie Kraków, dla którego smog jest nie tylko problemem zdrowotnym mieszkańców, ale odstrasza także wielu turystów. Wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem jest wykorzystanie rozwiązań technologicznych do zmiany konstrukcji kotłów centralnego ogrzewania i udoskonalenia procesu spalania, tak by emisja zanieczyszczeń była jak najmniejsza. Można to osiągnąć w kotłach spełniających normy 5 klasy. Obecnie warunki te spełniają kotły na pellet oraz niektóre kotły na ekogroszek z podajnikiem. Coraz więcej producentów oferuje także kotły ekologiczne na paliwa stałe. Dzięki zastosowaniu sterowników, motoreduktora i czujników, proces spalania podlega kontroli, wzrosła sprawność pieców, przez co wydzielają mniej spalin.