fbpx

Umowy w administracji

350,00 

Celem szkolenia jest zapoznanie z zagadnieniami związanymi z umowami zawieranymi przez administrację publiczną, a także wyrobienie umiejętności praktycznego rozwiązywania problemów.