fbpx

Szkolenie – Upadłość konsumencka małżonków i byłych przedsiębiorców

499,00 

Celem zajęć jest omówienie regulacji dotyczących upadłości konsumenckiej w przypadku złożenia wniosku o upadłość jednego z małżonków lub każdego z nich. W praktyce co raz częściej wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składa każde z małżonków. Analiza Monitorów Sądowego i Gospodarczego pokazuje że sądy przychylają się do wniosków o połączenie spraw do wspólnego rozpoznania. Często po ogłoszeniu upadłości wyznaczają również wspólnego dla małżonków sędziego- komisarza i syndyka masy upadłościowej.