fbpx

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

600,00 

Celem szkolenia jest wyposażenie odbiorcy w wiedzę z zakresu: podstawowych pojęć i konstrukcji prawa pracy (indywidualnego i zbiorowego oraz prawa ubezpieczeń społecznych); umiejętność prowadzenia prawidłowej wykładni obowiązujących przepisów na podstawie analizy tekstu prawnego, stanowiska nauki prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych, orzecznictwa sądowego z uwzględnieniem wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i właściwego ich stosowania. Szkolenie zawiera omówienie źródeł prawa krajowego i prawa międzynarodowego, których znajomość ułatwi poszukiwanie podstaw rozwiązywania różnych stanów faktycznych i właściwego stosowania prawa w praktyce