fbpx

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

600,00 

Celem szkolenia jest wyposażenie odbiorcy w wiedzę z zakresu: podstawowych pojęć i konstrukcji prawa pracy (indywidualnego i zbiorowego oraz prawa ubezpieczeń społecznych); umiejętność prowadzenia prawidłowej wykładni obowiązujących przepisów na podstawie analizy tekstu prawnego, stanowiska nauki prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych, orzecznictwa sądowego z uwzględnieniem wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i właściwego ich stosowania. Szkolenie zawiera omówienie źródeł prawa krajowego i prawa międzynarodowego, których znajomość ułatwi poszukiwanie podstaw rozwiązywania różnych stanów faktycznych i właściwego stosowania prawa w praktyce

s Zbigniew Szczuka

24 godzin wykładowych

1. Geneza ustawodawstwa pracy, szczególne właściwości tego prawa i jego funkcje.
2. Krajowe i międzynarodowe źródła prawa pracy.
3. Zasady prawa pracy i ich zastosowanie w stosunkach pracy.
4. Podstawy powstania stosunku pracy i ich charakterystyka.
5. Podmioty stosunku pracy.
6. Umowa o pracę – rodzaje, treść i forma.
7. Zatrudnianie młodocianych i dzieci w świetle prawa pracy.
8. Ustanie umownego stosunku pracy – charakterystyka wypowiedzenia, rozwiązania bez wypowiedzenia, przypadki wygaśnięcia stosunku pracy, skutki wadliwego ustania stosunku pracy.
9. Zmiana treści umownego stosunku pracy.
10. Obowiązki stron stosunku pracy.
11. Prawo do wynagrodzenia, do urlopu wypoczynkowego, do ochrony ze względu na ciążę i macierzyństwo .
12. Odpowiedzialność stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków ze stosunku pracy – odpowiedzialność porządkowa , dyscyplinarna i majątkowa (materialna) pracownika; odpowiedzialność odszkodowawcza, wykroczeniowa i karna pracodawcy.
13. Nadzór nad przestrzeganiem prawa pracy (państwowa inspekcja pracy, inspekcja sanitarna, inne organy).
14. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy (postępowanie pojednawcze, postępowanie sądowe).
15. Zbiorowe stosunki pracy: spory zbiorowe i ich rozwiązywanie.
16. Ogólna charakterystyka systemu zabezpieczenia społecznego. 17.Ubezpieczenie chorobowe i partycypacja pracodawcy w finansowaniu ryzyka choroby (art. 92 k.p.).
18. Ubezpieczenie wypadkowe: pojęcie wypadku przy pracy, pojęcie choroby zawodowej, zakres świadczeń, składka pracodawcy na ubezpieczenie wypadkowe i jej zróżnicowanie.

Szkolenie on-line
Materiały dostępne do odsłuchu przez 2 tygodnie, od momentu udostępnienia.

Konto dla wpłat:

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
ul. Okopowa 59, 00-001 Warszawa

PL 34 1950 0001 2006 0065 4192 0002
IDEA BANK
SWIFT: IEEAPLPA

PROMOCJE:

10% zniżki dla studentów, absolwentów EWSPA oraz członków Law Center Club i Zrzeszenia Prawników Polskich o/Warszawa 

10% zniżki przy zakupie 2 lub większej ilości szkoleń na całą należną kwotę.  

© 2019 EWSPA ~ Wszystkie Prawa Zastrzeżone ~

Przewiń do góry