fbpx

Prawo administracyjne

850,00 

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu podstawowych pojęć prawa administracyjnego, klasyfikowania źródeł prawa administracyjnego z uwzględnieniem prawa unijnego, systemu i funkcjonowania administracji w Polsce oraz prawnych form działania organów administracji a także podstawowych rozwiązań z materialnego prawa administracyjnego; określenia zakresu regulacji normami prawa materialnego i ingerencji administracji w sferę praw i wolności jednostki, stosowania wykładni części szczegółowej w prawie administracyjnym; poruszania się po zasadniczych aktach prawnych zawierających normy prawa materialnego administracyjnego – przy uwzględnieniu działów administracji rządowej i zadań realizowanych przez samorząd terytorialny.

Prof. dr hab. Roman Sowiński / dr Tomasz Bojar-Fijałkowski

 

43 godziny wykładowe  

⦁ Pojęcie administracji
⦁ Pojęcie i rola administracji
⦁ Cechy administracji publicznej i prywatnej
⦁ Zmiany administracji publicznej
⦁ Pojęcie prawa administracyjnego
⦁ Definicje prawa administracyjnego
⦁ Cechy i podziały prawa administracyjnego
⦁ Normy prawa administracyjnego
⦁ Sankcje prawa administracyjnego
⦁ Źródła prawa administracyjnego
⦁ Pojęcie źródeł prawa
⦁ Hierarchia źródeł prawa według Konstytucji RP
⦁ Cechy i charakterystyka źródeł prawa
⦁ Tworzenie i promulgacja
⦁ Zwyczaj w prawie administracyjnym
⦁ Zasady ogólne prawa administracyjnego
⦁ Pojęcie
⦁ Lex retro non agit
⦁ Ochrona praw słusznie nabytych
⦁ Prawo do sądu
⦁ Subsydiarność
⦁ Proporcjonalność
⦁ Zrównoważony rozwój
⦁ Kompetencyjność
⦁ Zespolenie
⦁ Efektywność
⦁ Zasady ogólne KPA
⦁ Podmioty administracji publicznej – charakterystyka
⦁ Organy administracji publicznej
⦁ Samorządy
⦁ Zakłady administracyjne
⦁ NGO’sy wykonujące zadania publiczne
⦁ Prywatyzacja i outsourcing zadań publicznych
⦁ Struktura administracji publicznej
⦁ Struktura resortowa
⦁ Struktura terytorialna
⦁ Centralizacja i decentralizacja
⦁ Koncentracja i dekoncentracja
⦁ Organizacja i zarządzanie
⦁ Administracja rządowa
⦁ Organy naczelne
⦁ Organy centralne
⦁ Rada Ministrów: Prezes, Rada Ministrów, Ministrowie i działy administracji rządowej
⦁ Administracja terenowa: zespolona, niezespolona, wojewoda i jego rola
⦁ Administracja samorządowa (ogólnie, z uwagi na osobny przedmiot w toku studiów)
⦁ Podstawy prawne
⦁ Zasady
⦁ Zadania
⦁ Wybór i odwołanie
⦁ Nadzór
⦁ Stosunek administracyjnoprawny
⦁ Stanowienie a realizowanie prawa
⦁ Stosunek prawny w administracji
⦁ Interes w prawie administracyjnym
⦁ Publiczne prawo podmiotowe
⦁ Formy działania administracji publicznej
⦁ Pojęcie i klasyfikacje
⦁ Akt administracyjny
⦁ Akty i czynności egzekucyjne
⦁ Porozumienia, umowy i ugody
⦁ Działania i bezczynność
⦁ Sądownictwo administracyjne
⦁ Sądownictwo administracyjne w systemie sądów powszechnych
⦁ Ustrój sądów administracyjnych
⦁ Dwuinstancyjność
⦁ Przedmiot i zakres kontroli
⦁ Kontrola i nadzór
⦁ Inne formy kontroli administracji publicznej
⦁ Pojęcie i kryteria
⦁ Kontrola zewnętrzna

⦁ Kontrola wewnętrzna

Kurs on-line

Materiały dostępne do odsłuchu przez 3 tygodnie od momentu udostępnienia.

Konto dla wpłat:

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
ul. Okopowa 59, 00-001 Warszawa

PL 34 1950 0001 2006 0065 4192 0002
IDEA BANK
SWIFT: IEEAPLPA

PROMOCJE:

10% zniżki dla studentów, absolwentów EWSPA oraz członków Law Center Club i Zrzeszenia Prawników Polskich o/Warszawa 

10% zniżki przy zakupie 2 lub większej ilości szkoleń na całą należną kwotę.  

Przewiń do góry