fbpx

Postępowanie dowodowe w administracji publicznej, z obowiązkami RODO

340,00 

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich pracowników administracji publicznej m.in pracowników urzędów miast, urzędów gmin, urzędów marszałkowskich, jednostek organizacyjnych samorządu, organów administracji rządowej (np. nadzorów budowlanych, inspektoratów weterynaryjnych) oraz pracowników firm biorących udział w postępowaniach administracyjnych, którzy chcą nabyć i pogłębić wiedzę dotyczącą m.in.z zakresu: Postępowania dowodowego oraz obowiązków organu w tym zakresie, Sposobów wszczęcia postępowania (na wniosek, z urzędu) oraz orzecznictwa .Zmiana Kpa, dotycząca RODO, która weszła w życie 4 maja 2019 roku.