fbpx

Inwentaryzacja w placówce oświatowej

299,00 

Zwierzchowska Wiesława – mgr z przygotowaniem pedagogicznym, posiada stopień nauczyciela
dyplomowanego.

Otrzymała również wiele nagród:
2007 Nagroda Ministra Edukacji Narodowej II st.
1999, 2003, 2008, 2010 Nagroda Burmistrza Miasta Żary.

Autorka programów innowacji pedagogicznych np. “Zmniejszenie bariery emocjonalnej między
przedszkolem, a szkołą”, “Sześciolatki poznają komputer” oraz  wielu publikacji.

Doskonały szkoleniowiec, praktyk.

 1. Przedmiot inwentaryzacji, jej funkcje, rola i zadania.
 2. Regulacje prawne w zakresie inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych..
 3. Terminy , metody i zakres inwentaryzacji.
 4. Spis z natury –praktyczne rozwiązania usprawniające.
 5. Spis zbioru bibliotecznego.
 6. Zasady obowiązujące przy przeprowadzaniu spisu z natury.
 7. Etapy przeprowadzania inwentaryzacji.
 8. Osoby odpowiedzialne i zakres ich zadań.
 9. Harmonogram i plan inwentaryzacji.
 10. Dokumentacja obowiązująca w ramach prowadzonej inwentaryzacji.
 11. Najczęściej popełniane błędy, odpowiedzialność.
 12. Różnice inwentaryzacyjne – nadwyżki i niedobory, zasady kompensowania różnic.
 13. Inwentaryzacja a standardy kontroli zarządczej.
 14. Instrukcja inwentaryzacyjna i zasady ewidencjonowania składników majątkowych.
 15. Oznakowanie ksiąg inwentarzowych.

10.04.2019 Warszawa

16.05.2019 Szczecin

Konto dla wpłat:

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa

34 1950 0001 2006 0065 4192 0002
IDEA BANK
SWIFT: IEEAPLPA

© 2019 EWSPA ~ Wszystkie Prawa Zastrzeżone ~

Przewiń do góry