fbpx

DOFINANSOWANIE DO KURSÓW, SZKOLEŃ ORAZ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

W Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji możesz skorzystać z dofinansowania do kursów, szkoleń oraz studiów podyplomowych.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających swoją siedzibę (filię, delegaturę, oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) w danym województwie  oraz ich pracowników, którzy są zatrudnieni (różne formy w tym umowę o dzieło, umowę zlecenie) na terenie ww. województwa.

Procedura przyznania dofinansowania KROK PO KROKU

ETAP 1

 1. Wybierz z naszej oferty kurs, szkolenie, studia podyplomowe stacjonarne lub e-learning. Dokonaj zgłoszenia (rezerwacja miejsca)

ETAP 2

 1. Wybierz jednego z listy operatorów programu w Twoim województwie (zakładki poniżej)
 2. Zadzwoń na wskazany numer telefonu operatora lub napisz na e-mail oraz poinformuj że ubiegasz się o dofinansowanie do oferowanego przez Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji kursu/szkolenia/studiów podyplomowych.
  • Operator prześle na wskazany adres e-mail formularz do uzupełnienia lub link do strony gdzie będziesz mógł uzupełnić formularz przez Internet.
  • Konsultant może pojawić się również u Ciebie w firmie (bezpłatnie) i wspólnie uzupełnicie druk a także zabierze do akceptacji.
 3. Operator dokonuje weryfikacji i akceptacji przesłanego formularza
 4. Zostajesz poinformowany o możliwości zawarcia umowy wsparcia (otrzymujesz promesę)
 5. Operator podpisuje z Tobą umowę i otrzymujesz zaświadczenie udzielonej pomocy de minimis (jeśli dotyczy).

ETAP 3 – realizujesz kurs/szkolenie/studia podyplomowe

 1. Zarejestruj swoją firmę i profil pracownika w Bazie Usług Rozwojowych.
 2. Dokonaj zgłoszenia na wybraną Usługę Rozwojową (kurs, szkolenie. studia podyplomowe) . W wyszukiwarce należy wskazać Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji
 3. Weź udział w wybranym kursie, szkoleniu, studiach podyplomowych

Uwaga! W przypadku refundacji należy dokonać płatności za kurs/szkolenie/studia podyplomowe na rzecz Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji.

ETAP 4 – czas na ocenę i refundację

 1. Wypełnij ankietę oceniającą usługę, która mieści się w Bazie Usług Rozwojowych.
 2. Przedstaw operatorowi dokumenty rozliczeniowe (faktura, potwierdzenie płatności, potwierdzenie uczestnictwa w kursie/szkoleniu/studiach podyplomowych).
 3. Operator dokona refundacji poniesionych przez Ciebie kosztów.

WYBIERZ WŁAŚCIWE WOJEWÓDZTWO W KTÓRYM PRACUJESZ

Podstawowe informacje o wsparciu dla osób fizycznych w województwie podlaskim.

Maksymalne dofinansowanie na osobę: od 9 000,00 zł do 15 000,00 zł

Sposób dystrybucji dofinansowania: system bonowy (oparty o system zaliczkowo – refundacyjny z wkładem własnym zgodnie z założeniami projektu)

Preferencyjny poziom dofinansowania: max 90%

Preferencje w dostępie do środków:

 1. osoby dorosłe uczestniczące z własnej inicjatywy w kształceniu ustawicznym, w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach oraz osoby powyżej 50 roku życia;
 2. osoby dorosłe uczestniczące w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, tj. kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych;

Wybór oferty edukacyjnej i instytucji szkoleniowej nastąpi na podstawie indywidualnego wyboru przez uczestnika projektu spośród dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych.

Operatorzy:

Dla subregionu suwalskiego obejmującego m. Suwałki, powiat suwalski, augustowski, sejneński, moniecki, grajewski:

Operator: Miasto Suwałki

Partnerzy: Powiat Suwalski; Powiat Sejneński; Powiat Augustowski; Powiat Moniecki; Powiat Grajewski; Stowarzyszenie “Euroregion Niemen”

Dane kontaktowe do operatora projektu: www.bonnaszkolenie.pl

 

Dla subregionu łomżyńskiego obejmującego m. Łomża, powiat bielski, hajnowski, kolneński, łomżyński, siemiatycki, wysokomazowiecki, zambrowski;

Operator: Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży,

Partnerzy: Powiat Bielski, Powiat Hajnowski, Powiat Kolneński, Powiat Łomżyński, Powiat Siemiatycki, Powiat Wysokomazowiecki, Powiat Zambrowski

Dane kontaktowe do operatora projektu: www.bonynaszkolenie.pl

 

Dla subregionu białostockiego obejmującego m. Białystok, powiat białostocki, sokólski:

Operator: Powiat Sokólski

Partnerzy: Powiat Białostocki, Miasto Białystok, Polskie Centrum edukacji i Analiz “ORDO” sp. z o.o.

Dane kontaktowe do operatora projektu: www.bonynaszkolenia.pl

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 100 000,00 zł

Maksymalne dofinansowanie na osobę: zmienna kwota przeliczeniowa

Sposób dystrybucji dofinansowania: system kont przedpłaconych

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

mikroprzedsiębiorstwa – 80%

małe przedsiębiorstwa – 70%

średnie przedsiębiorstwa – 50%

Preferencyjny poziom dofinansowania: + 10% jednakże nie więcej niż 80%

 1. branże kluczowe dla rozwoju regionu
 2. branże grupy o niskim poziomie koncentracji na poziomie województwa przy jednoczesnej dodatniej dynamice rozwoju
 3. branże o potencjale do kreowania miejsc pracy
 4. przedsiębiorcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%
 5. przedsiębiorcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób o niskich kwalifikacjach wynosi co najmniej 35,97%
 6. przedsiębiorcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 50+ wynosi co najmniej 26,04%
 7. mali i średni przedsiębiorcy (bez mikroprzedsiębiorców), którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno – gospodarcze
 8. usługa skierowana bezpośrednio do pracownika z grupy osób niepełnosprawnych
 9. usługa skierowana bezpośrednio do pracownika z grupy osób 50+
 10. usługa skierowana bezpośrednio do pracownika z grupy osób o niskich kwalifikacjach
 11. usługa mająca na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji (ZSK)

Preferencje w dostępie do środków:

 1. przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2 PO WER
 2. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu

Więcej informacji o zasadach udzielania wsparcia w danym regionie udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich. Swój punkt informacyjny znajdziesz na stronie http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/.

 

Operatorzy:

Fundusz Górnośląski Spółka Akcyjna

nr tel. 32 72 85 700

email: bur@oddzial.fgsa.pl

strona internetowa: https://www.bur.fgsa.pl/

 

Centrum Szkoleniowo-Doradcze dr Piotr Kurnicki Spółka Komandytowa

nr tel. 32 370 12 92

email: dotacje@dr-kurnicki.eu

strona internetowa: http://www.dr-kurnicki.eu/

 

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie Spółka Akcyjna

nr tel. 34 360 56 88, 34 360 57 47,

email: arr@arr.czestochowa.pl

strona internetowa: http://www.arr.czestochowa.pl/12-aktualnosci/aktualnosci-zwykle/748-z-sukcesem-dla-przedsiebiorcow

 

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach

nr tel. 32 231 99 79,

email: sekretariat@riph.com.pl

strona internetowa: http://operatorpsf.riph.com.pl/

 

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

nr tel. 32 202 50 34,

email: wst@wst.com.pl

strona internetowa: http://www.wst.com.pl/

 

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

Infolinia: 534-657-310

email: psf.zit@gapr.pl

strona internetowa: www.psf.gapr.pl

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:

 1. mikroprzedsiębiorstwa – max. 12 000,00 zł
 2. małe przedsiębiorstwa – max. 24 000,00 zł
 3. średnie przedsiębiorstwa – max. 48 000,00 zł

W ramach danego przedsiębiorstwa średni poziom dofinansowania na 1 osobę (przedsiębiorcę, pracownika) wynosi max. 4 000,00 PLN.

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków bez zaliczki

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

80% – MSP działające w obszarze specjalizacji regionalnych.

Preferencje w dostępie do środków:

 1. Osoby o niskich kwalifikacjach.
 2. Osoby w wieku 50 lat i więcej.
 3. Przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach Działania 2.2 PO WER.

Więcej informacji o zasadach udzielania wsparcia w danym regionie udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich. Swój punkt informacyjny znajdziesz na stronie http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/.

 

Operator:

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

ul. Krakowska 38,

45-075 Opole

tel.: 77 403 36 00 fax.: 77 403 36 09

e-mail: szkolenia@ocrg.opolskie.pl

biuro@ocrg.opolskie.pl

strona: http://www.ocrg.opolskie.pl/

Partner:

Fundacja Rozwoju Śląska

ul. Słowackiego 10

45-364 Oplole

p. Klaudia Sklorz-Wieczorek tel. 77 423 28 82

Podstawowe informacje o Podmiotowym Systemie Finansowania w woj. dolnośląskim


Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 50 000,00 zł (od 1 marca 2018 r.)

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 5 000,00 zł

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków z promesą

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa – 70%

średnie przedsiębiorstwa – 50%

Preferencyjny poziom dofinansowania:

 1. 60% przedsiębiorcy z białego lub zielonego sektora, pracownicy wykonujący prace w białym i zielonym sektorze
 2. 70% przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje, przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu
 3. 80% usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji); gdy w ramach umowy o udzielenie wsparcia uczestnikami usług rozwojowych będą w co najmniej 50% osoby z niepełnosprawnościami oraz/lub osoby powyżej 50 roku życia oraz/lub osoby o niskich kwalifikacjach
 

Operator:


Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. (Lider Projektu)
ul. Rataja 26, 59-220 Legnica
tel. 76 862 27 77, e-mail: uslugirozwojowe@arleg.eu
strona internetowa: http://arleg.eu/partnerstwo-na-rzecz-rozwoju/


Partnerzy Projektu:


Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.
ul. Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław
tel. 71 736 63 12; 71 736 63 08
e-mail: szkolenia@dawg.pl
strona internetowa: http://dawg.pl/pl/page/316/O-PROJEKCIE


Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. 1 Maja 27; 58-500 Jelenia Góra
tel. 75 752 75 00, e-mail: partnerstwo@karr.pl
strona internetowa: http://www.karr.pl/partnerstwo-na-rzecz-rozwoju-dolnoslaskich-mmsp-i-ich-pracownikow


Agencja Rozwoju Regionalnego Agroreg S.A.
ul. Kłodzka 27, 57-402 Nowa Ruda
tel. 74 872 97 47, e-mail: bur@agroreg.com.pl
strona internetowa: http://www.agroreg.com.pl/aktualnosci/rekrutacja-do-projektu-od-23.02.2017r.html


Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
ul. Krupnicza 13, 50-075 Wrocław
tel. 71 797 04 00, e-mail: warr@warr.pl
strona internetowa: http://www.warr.pl/2005/index.php?s=221&mu=1&m=117


Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław
tel. 71 725 42 44, e-mail: biuroprojektu@dpin.pl
strona internetowa: http://www.dpin.pl/pl/uslugirozwojowe/informacje-o-projekcie/

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:

 1. mikroprzedsiębiorstwa – 10 000, 00 zł
 2. małe przedsiębiorstwa – 20 000, 00 zł
 3. średnie przedsiębiorstwa – 30 000, 00 zł

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 5 000,00 zł

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków z promesą

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

mikroprzedsiębiorstwa – 70%

małe przedsiębiorstwa – 60%

średnie przedsiębiorstwa – 50%

Preferencyjny poziom dofinansowania: + 10% jednakże nie więcej niż 80%

 1. pracownicy powyżej 50 roku życia;
 2. pracownicy o niskich kwalifikacjach;
 3. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu;
 4. usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji);

Preferencje w dostępie do środków:

 1. przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2 PO WER;
 2. sektory/branże szczególnie istotne z punktu widzenia realizacji celów polityki regionalnej
 3. przedsiębiorcy, którzy wcześniej nie skorzystali ze wsparcia w ramach projektu.

Więcej informacji o zasadach udzielania wsparcia w danym regionie udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich. Swój punkt informacyjny znajdziesz na stronie http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/.

 

Operator:

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Lider Projektu)

ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń

tel.tel. 56 699 54 92, 56 699 54 97, 56 699 55 05 ,

e-mail: uslugirozwojowe@tarr.org.pl 

strona internetowa: www.tarr.org.pl

 

Partnerzy Projektu:

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy

ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz

tel. 52 322 90 60, e-mail: uslugirozwojowe@pte.bydgoszcz.pl 

strona internetowa: www.pte.bydgoszcz.pl 

 

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. 

ul. Sienkiewicza 38; 87-100 Toruń

tel. 56 231 55 79, 737 722 103 , e-mail: uslugirozwojowe@kpfp.org.pl

strona internetowa: www.kpfp.org.pl

 

Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 41, 87-100 Toruń

tel. 56 658 62 90, e-mail: biuro@iph.torun.pl

strona internetowa: www.iph.torun.pl

 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

89-122 Minikowo 1

tel. 52 386 72 34, 386 72 33, 386 72 20

e-mail: uslugirozwojowe@kpodr.pl

strona internetowa: www.kpodr.pl

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:

 1. samozatrudniony: 5 760, 00 zł
 2. 1 – 3 pracowników: 8 640, 00 zł
 3. 4 – 9 pracowników: 11 520, 00 zł
 4. 10 – 19 pracowników: 17 280, 00 zł
 5. 20 – 49 pracowników: 28 800, 00 zł
 6. 50 – 99 pracowników: 51 840, 00 zł
 7. 100 – 249 pracowników: 97 920, 00 zł

Limity kosztów usług rozwojowych:

1 godzina usługi szkoleniowej – 45 zł

1 godzina usługi doradczej – 90 zł

Egzamin – bez limitu

Sposób dystrybucji dofinansowania: system bonowy

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa: 50% dla wszystkich przedsiębiorców

Preferencyjny poziom dofinansowania: 80%

 1. pracownicy powyżej 50 roku życia
 2. pracownicy o niskich kwalifikacjach
 3. pracownicy z niepełnosprawnościami
 4. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu
 5. przedsiębiorstw z branż/sektorów wysokiego wzrostu
 6. usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji)

Preferencje w dostępie do środków:

Przedsiębiorcy którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2 PO WER

Więcej informacji o zasadach udzielania wsparcia w danym regionie udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich. Swój punkt informacyjny znajdziesz na stronie http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/.

 

Operator:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Kordylewskiego 11

31-542 Kraków

tel: (12) 307 32 15

email: infolinia@mbon.pl

strona internetowa: www.mbon.pl

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 60 000,00zł

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 6 000,00 zł

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków z promesą

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa – 80%

średnie przedsiębiorstwa – 50%

Preferencyjny poziom dofinansowania: 80%

 1. pracownicy powyżej 50 roku życia
 2. pracownicy o niskich kwalifikacjach
 3. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu
 4. przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje
 5. przedsiębiorstwa prowadzące działalność w obszarach stanowiących inteligentne specjalizacje regionu,
 6. przedsiębiorstwa prowadzące działalność w branżach o najwyższym potencjale do tworzenia nowych miejsc pracy
 7. przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorze określonym jako srebrny, biały lub zielony sektor
 8. przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2. PO WER
 9. usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji)

Więcej informacji o zasadach udzielania wsparcia w danym regionie udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich. Swój punkt informacyjny znajdziesz na stronie http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/.

 

Operatorzy:

Subregion województwa świętokrzyskiego z wyłączeniem miast: Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko Kamienna, Starachowice

Lider:

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.

tel.: 41 343 29 10

e-mail: biuro@it.kielce.pl

www: http://it.kielce.pl/ 

 

Partner:

Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej

tel.: 15 833 34 00

e-mail: fundacja@opiwpr.org.pl

www: http://opiwpr.org.pl/index.php/pl/ 

 

Subregion województwa świętokrzyskiego obejmujący miasta: Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko Kamienna, Starachowice

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa

tel.: 41 368 02 78

e-mail: een@siph.com.pl

www: http://www.siph.com.pl/ 

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 70 000,00 zł

Sposób dystrybucji: refundacja poniesionych wydatków z promesą

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa – 80%

średnie przedsiębiorstwa – 50%

Preferencyjny poziom dofinansowania: 80%

1. przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje

2.przedsiębiorcy obejmujący wsparciem w pierwszej kolejności pracowników o niskich kwalifikacjach i pracowników powyżej 50 roku życia

3. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu

5. usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji)

 

Operatorzy:

Subregion olsztyński:

Stowarzyszenie “Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”

tel. 55 248-10-91

strona internetowa: http://screp.pl/Uslugi-rozwojowe-dla-MSP.html

 

Techpal Sp. z o.o.

tel. 89 542-98-21

strona internetowa: http://techpal.com.pl/klucz-do-uslug-rozwojowych-dla-msp-z-subregionu-olsztynskiego_588600.html

 

Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych

tel. 89 523-55-60

strona internetowa: http://www.wmzpp.org/?page_id=838

 

Subregion elbląski:

Stowarzyszenie “Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”

tel. 55 248-10-91

strona internetowa: http://screp.pl/Uslugi-rozwojowe-dla-MSP.html

 

Techpal Sp. z o.o.

tel. 89 542-98-21

strona internetowa: http://techpal.com.pl/klucz-do-uslug-rozwojowych-dla-msp-z-subregionu-elblaskiego_588601.html

 

Subregion ełcki:

Stowarzyszenie “Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”

tel. 55 248-10-91

strona internetowa: http://screp.pl/Uslugi-rozwojowe-dla-MSP.html

 

Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych

tel. 89 523-55-60

strona internetowa: http://www.wmzpp.org/?page_id=838

 

Techpal Sp. z o.o.

tel. 89 542-98-21

strona internetowa: http://techpal.com.pl/klucz-do-uslug-rozwojowych-msp-z-subregionu-elckiego_588602.html

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 100 000,00 zł

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 5 000,00 zł

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków z promesą

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

mikroprzedsiębiorstwa – 80%

małe przedsiębiorstwa – 70%

średnie przedsiębiorstwa – 50%

Preferencyjny poziom dofinansowania: +20% jednakże nie więcej niż maksymalnie 80%

 1. przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje
 2. pracownicy powyżej 50 roku życia
 3. pracownicy o niskich kwalifikacjach
 4. usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji)

Preferencje w dostępie do środków:

 1. pracownicy powyżej 50 roku życia
 2. pracownicy o niskich kwalifikacjach
 3. pracownicy z niepełnosprawnościami
 4. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu
 5. przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2 PO WER
 6. usługi rozwojowe mające na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji,
 7. przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje, określone w dokumencie Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+.

 

Operatorzy:

Subregion koniński:

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie

nr tel. 632 453 095, email: arr@arrkonin.org.pl

strona internetowa: www.arrkonin.org.pl/informacja-dla-firm-szkoleniowychdoradczych-i-uczelni-wyzszych/

 

Subregion leszczyński:

Zakład Doskonalenia Zawodowego

nr tel. 618 685 417, email: pawel.kolakowski@zdz.poznan.pl 

strona internetowa: http://www.zdz.com.pl/centrum-uslug-rozwojowych/

 

Subregion kaliski:

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości

powiaty: jarociński, pleszewski, kaliski, m. Kalisz

nr tel. 627 641 242, 627 656 060, email: sekretariat@kip.kalisz.pl

strona internetowa: https://www.kip.kalisz.pl/2017/03/23/subregion-kaliski-inwestuje-w-kadry/

 

Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

powiaty: krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, kępiński

tel./fax: +48 62 736 11 60, email: ocwp@ocwp.org.plmonika_krakowska@ocwp.org.pl

strona internetowa: http://ocwp.org.pl/portfolio-item/subregion-kaliski-inwestuje-w-kadry/

 

Subregion poznański:

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

nr tel. 616 563 500, email: info@warp.org.pl

strona internetowa: http://warp.org.pl/uslugi-rozwojowe-warp/

 

Subregion pilski:

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A

nr tel. 616 710 481,email: fripww.poznan@gmail.com

strona internetowa: http://rozwijamy.eu/ 

Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania: III kwartał 2017 r.

Alokacja na konkurs: 15 000 000,00 zł

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 35 000,00 zł

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 8 500,00 zł

Sposób dystrybucji dofinansowania: system bonowy

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

mikroprzedsiębiorstwa – 75%

małe przedsiębiorstwa – 70 %

średnie przedsiębiorstwa – 60 %

Preferencyjny poziom dofinansowania:

mikroprzedsiębiorstwa + 5%

małe i średnie przedsiębiorstwa + 10 %

  1. przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje
  2. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu
  3. usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji)

Operatorzy:

Subregion gorzowski:

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlową w Gorzowie Wielkopolskim

Adres: ul. Kazimierza Wielkiego

166-400 Gorzów Wielkopolski; strona internetowa: http://www.ziph.pl/ tel: +48 957390311; e-mail: projekty@ziph.pl

 

Subregion zielonogórski:

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

Adres: ul. Sulechowska 1
65-022 Zielona Góra;  strona internetowa: http://www.region.zgora.pl/ tel. +48 683270504; fax +48 68683253888; e-mail agencja@region.zgora.pl

 

Więcej informacji o zasadach udzielania wsparcia w danym regionie udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich. Swój punkt informacyjny znajdziesz na stronie http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 15 000,00 zł

Maksymalne dofinansowanie na osobę: 5000,00 zł

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 5 000,00 zł

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków z promesą

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

 1. w przypadku pomocy de minimis:

mikroprzedsiębiorstwa – 75%

małe przedsiębiorstwa – 70 %

średnie przedsiębiorstwa – 60 %

 1. w przypadku pomocy publicznej:

– usługi szkoleniowe

mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%

średnie przedsiębiorstwa – 60%

– usługi doradcze – 50%

 

Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania: IV kwartał 2017 r.

Alokacja na konkurs: 49 168 685 euro

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 6 000 zł (z wkładem własnym przedsiębiorstwa)

1 godzina usługi szkoleniowej – 60 zł

1 godzina usługi doradczej – 120 zł

1 godzina studiów podyplomowych – 20 zł

Wartość 1 bonu – 60 zł

Sposób dystrybucji dofinansowania: system bonowy

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa – 80%

średnie przedsiębiorstwa – 70%

Preferencyjny poziom dofinansowania: + 10% jednakże nie więcej niż 80%

 1. Pracownicy powyżej 50 roku życia;
 2. Pracownicy o niskich kwalifikacjach,
 3. Przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu,
 4. Przedsiębiorstwa z branż/sektorów strategicznych
 5. Usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji lub polegających na walidacji, o której mowa w art. 2 pkt 22 tej Ustawy;

Preferencje w dostępie do środków:

Przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach Działania 2.2 PO WER.

UWAGA! W ramach Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie łódzkim nie mogą być dofinansowane usługi rozwojowe typu e-learning!

Więcej informacji o zasadach udzielania wsparcia w danym regionie udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich. Swój punkt informacyjny znajdziesz na stronie http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/.

 

Operatorzy:

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G

90-349  Łódź

bezpłatna infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 pod nr.: 800 801 321

Możliwość umówienia spotkania w regionie z mobilnym doradcą pod bezpłatnym numerem infolinii.

strefarozwoju.lodz.pl/

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego

ul. Narutowicza 34

90-135 Łódź

infolinia: 42 208 93 11

http://larr.pl

 

HRP Group 

ul. Tymienieckiego 19A,

90-349 Łódź

+48 42 207 22 00

biuro@hrp.com.pl

hrp.com.pl

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:

 1. mikroprzedsiębiorstwa – 15 000,00 zł
 2. małe przedsiębiorstwa – 75 000,00 zł
 3. średnie przedsiębiorstwa – 400 000,00 zł

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków z promesą

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa: 50% dla wszystkich przedsiębiorców

Preferencyjny poziom dofinansowania:

 1. 70% usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji); przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach Działania 2.2 PO WER
 2. 80 % pracownicy powyżej 50 roku życia; przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje; przedsiębiorcy ze Specjalnej Strefy Włączenia w województwie zachodniopomorskim

Więcej informacji o zasadach udzielania wsparcia w danym regionie udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich. Swój punkt informacyjny znajdziesz na stronie http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/.

Operatorzy:

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Św. Ducha 2, 70-205 Szczecin

tel: (91) 488 24 88 fax: (91) 488 26 26

email: uslugirozwojowe@zarr.com.pl

www.zarr.com.pl

Polska Fundacja Przedsiębiorczości

ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin

tel: (91) 312 92 06; (91) 312 92 07; (91) 312 92 34

 

Oddział w Koszalinie:

ul. Partyzantów 17, 75-411 Koszalin

tel/fax (94) 340 70 35, 784 689 616

 

Oddział w Wałczu:

ul. Południowa 10 B, 78-600 Wałcz

tel/fax (67) 25 83 086

email: fur@fur.pfp.com.pl

www.fur.pfp.com.pl

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin

tel: (94) 341 63 30 fax: (94) 341 60 88

email: b.gorecka@karrsa.pl m.skiba@karrsa.pl l.drazkiewicz@karrsa.pl

www.karrsa.pl

Biuro w Szczecinie:

Budynek Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego

ul. Kolumba 86, 70-035 Szczecin, pok. 233

email: m.gajewska@karrsa.pl

tel: 515 416 856

email: a.szewczyk@karrsa.pl

tel: 515 416 886

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:

 1. mikro – 16 000, 00 zł
 2. małe przedsiębiorstwa – 40 000, 00 zł
 3. średnie przedsiębiorstwa – 80 000, 00 zł

Maksymalne dofinansowanie na osobę:

mikroprzedsiębiorstwa – 8 000,00 zł

małe przedsiębiorstwa – 8 000,00 zł

średnie przedsiębiorstwa – 8 000,00 zł

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze:

mikroprzedsiębiorstwa – 8 000,00 zł

małe przedsiębiorstwa – 8 000,00 zł

średnie przedsiębiorstwa – 8 000,00 zł

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków z promesą

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

mikroprzedsiębiorstwa – 70%

małe przedsiębiorstwa – 60%

średnie przedsiębiorstwa – 50%

Preferencyjny poziom dofinansowania: +10%

 1. pracownicy powyżej 50 roku życia
 2. pracownicy o niskich kwalifikacjach,
 3. usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji)

Preferencje w dostępie do środków:

 1. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu,
 2. przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2 PO WER

Więcej informacji o zasadach udzielania wsparcia w danym regionie udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich. Swój punkt informacyjny znajdziesz na stronie http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/.

Operatorzy:

w powiatach: rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, dębicki, leżajski, łańcucki, ropczycko-sędziszowski

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

tel: (17) 86 76 226 lub (17) 86 76 224

www.rarr.rzeszow.pl

w powiatach: krośnieński grodzki, krośnieński ziemski, jasielski, brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki, strzyżowski

Podkarpacka Izba Gospodarcza

tel: (13) 43 695 90 wew. 37 lub (13) 43 234 47 wew. 37

www.pigkrosno.pl

w powiatach: tarnobrzeski grodzki, tarnobrzeski ziemski, stalowowolski, mielecki, niżański, kolbuszowski

Stalowowolska Strefa Gospodarcza Sp. z o.o.

tel: 15 814 91 90

www.ststrefa.pl

w powiatach: przemyski, jarosławski, przeworski, lubaczowski, miasto Przemyśl

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

tel: (16) 676 09 85; (16) 633 63 88

http://parr.pl/projekty/35/fundusz-uslug-rozwojowych

Najczęściej zadawane pytania

Tak oczywiście pod warunkiem że nie prowadzą Państwo kancelarii na terenie województwa mazowieckiego lub pomorskiego.

Procedura jest bardzo prosta. Konsultant może przyjechać -bezpłatnie- do Państwa firmy i wypełnić. Mogą Państwo również przesłać za pośrednictwem internetu a po weryfikacji podpisać umowę na miejscu u wybranego operatora w Państwa województwie.  W praktyce okres przyznania dofinansowania trwa do 3 dni.

Jeśli są Państwo pracownikami firmy, konieczne będzie złożenie wniosku przez Państwa pracodawcę. Mogą Państwo pośredniczyć przy załatwieniu formalności. Konsultant operatora może przyjechać- bezpłatnie- do pracodawcy i wypełnić formularz na miejscu.

© 2019 EWSPA ~ Wszystkie Prawa Zastrzeżone ~

Przewiń do góry