fbpx

STACJONARNE

PRZEZ INTERNET

Warsztaty dydaktyczne dla prawników „Jak efektywnie i ciekawie uczyć o prawie?”

599,00 

Trening jest skierowany do wszystkich prawników, którzy uczą lub chcą uczyć prawa zarówno profesjonalistów, jak i osoby, które nie są prawnikami. Umiejętność ciekawego przekazywania wiedzy i koncentrowania uwagi słuchaczy przydaje się w czasie prowadzenia komercyjnych szkoleń, udziału w Tygodniu Konstytucyjnym, wystąpieniach na konferencjach lub seminariach, uczeniu studentów czy przy obronie doktoratu.

dr Dagmara Woźniakowska-Fajst

Doktorka nauk prawnych, kryminolożka. Specjalistka z zakresu edukacji prawnej. Współautorka i redaktorka Inspiratora Edukacji Prawnej (wyd. Instytut Spraw Publicznych 2014) oraz autorka opracowania Edukacja prawna. Możliwości, szanse, bariery (INPRiS 2012). Adiunktka Katedrze Kryminologii i Polityki Karnej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW oraz w Zakładzie Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych PAN. Członkini Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego, Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego i Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. Interesuje się wiktymologią, problematyką nękania na tle emocjonalnym, zachowaniami dewiacyjnymi nieletnich i kobiet, medialnym prezentowaniem przestępczości, przestępczością cudzoziemców oraz polityką wymiaru sprawiedliwości.

dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz badacz w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, kryminolog i badacz migracji; Prezes Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, stypendysta Max Planck Society for the Advancement of Science, British Academy oraz rządu USA, absolwent Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Podyplomowego Studium Ewaluacji Programów Społecznych prowadzonego przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, laureat Społecznego Nobla 2008 dla innowatora społecznego (nagroda przyznawana przez Fundację Ashoka – Innovators for the Public). Autor wielu prac z zakresu kryminologii, wiktymologii, praw człowieka, migracji i uchodźstwa, a także edukacji prawnej i uczeniu o prawie.

Będziemy uczyć:

  • Jak efektywnie przekazywać wiedzę?
  • Co zrobić, żeby nasze szkolenia/lekcje nie były nudne?
  • Co robić, żeby odbiorcy nas słuchali?
  • Jak sobie radzić z trudnymi uczestnikami szkoleń?

Termin:

22 maja 2019  

28 maja 2019

Ilość godzin: 8  ( od  9.30 do 17.30)

Uczestnicy muszą być gotowi na pozostanie na szkoleniu przez cały czas jego trwania

 

Miejsce:

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa

10 % zniżki – studenci EWSPA oraz członkowie LAW CENTER CLUB

Konto dla wpłat:

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa

34 1950 0001 2006 0065 4192 0002
IDEA BANK
SWIFT: IEEAPLPA

Przewiń do góry